Chili System

Username System

Bộ phận ODM

Bộ phận ODM của Cty TNHH SX-TM-DV May Phước Sơn (Sản xuất trọn gói đơn hàng kèm thiết kế) bao gồm: dịch vụ FOB, thiết kế toàn bộ, tìm nguồn vải, xu hướng, cơ sở may hàng mẫu, hỗ trợ kỹ thuật, bán hàng & năng lực sản xuất đầy đủ. Sản phẩm của Công […]

25/02/2019 Chili System