Chili System

Username System

Bảo quản sản phẩm

Bao quan

Cty đính nhãn hướng dẫn vì nhà sản xuất cần lưu ý người tiêu dùng về cách bảo quản kéo dài độ bền  của trang phục. Tùy theo từng sản phẩm tương ứng sẽ có những nhãn khác nhau.

09/10/2018 Chili System

Liên hệ về gia công, sản xuất

Công ty TNHH SX TM DV May Phước Sơn           Địa chỉ: Thôn Mỹ Cang, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, Việt Nam           Số điện thoại / Fax: (0256) 3830886           Email: Info@phuocson-garment.com           Website: […]

09/03/2018 Chili System