Đội ngũ nhân sự

Đội ngũ nhân sự

Công Ty TNHH SX-TM-DV May Phước Sơn với quy mô 500 lao động. Công ty giải quyết việc làm cho phần lớn lao động tại địa phương và các vùng lân cận. Với nguồn lao động dồi dào tại địa phương là lợi thế của công ty phát triển bền vững.