Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

Công Ty TNHH SX-TM-DV May Phước Sơn là Công ty được thành lập vào ngày 02/06/2016 với quy mô 700 lao động, với diện tích trên 9000 m2. Công ty giải quyết việc làm cho phần lớn lao động tại địa phương và các vùng lân cận. Với nguồn lao động dồi dào tại địa phương là lợi thế của công ty phát triển bền vững.