Thị trường Quốc tế

09/03/2018

Liên hệ về gia công, sản xuất

Công ty TNHH SX TM DV May Phước Sơn

          Địa chỉ: Thôn Mỹ Cang, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, Việt Nam

          Số điện thoại / Fax: (0256) 3830886

          Email: Info@phuocson-garment.com

          Website: www.phuocson-garment.com

Thị trường Quốc tế liên quan